نام واحد : بهنام سعیدآبادی

نام محصول : شیرقهوه

 • سریال مجوز : 1123076
 • شماره مجوز : 14421
 • تاریخ مجوز : 06/12/1379
 • کد محصول : 15201228
 • شرح محصول : شیرقهوه
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%