نام واحد : فراوری آبزیان خلیج فارس

 • استان : بوشهر
 • شهر : دشتستان
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا و سعید شمالی نژاد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی برازجان

نام محصول : سردخانه زیر صفر

 • سریال مجوز : 1601556
 • شماره مجوز : 11911785
 • تاریخ مجوز : 29/11/1380
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%