نام واحد : فرآورده های لبنی بامدادان بوشهر

نام محصول : پنیرسفیدایرانی

 • سریال مجوز : 1601565
 • شماره مجوز : 11911758
 • تاریخ مجوز : 29/11/1380
 • کد محصول : 15201253
 • شرح محصول : پنیرسفیدایرانی
 • ظرفیت : 7,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%