نام واحد : امین کالا ساز تجارت

نام محصول : کانسنگ مس (استخراج)

 • سریال مجوز : 200045000000
 • شماره مجوز : 118/24511
 • تاریخ مجوز : 30/07/1391
 • کد محصول : 1320412315
 • شرح محصول : کانسنگ مس (استخراج)
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%