نام واحد : نشاط میشا

نام محصول : کره پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1123121
 • شماره مجوز : 22798
 • تاریخ مجوز : 25/06/1388
 • کد محصول : 15201242
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%