نام واحد : قند انگبین دشتستان

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1601624
 • شماره مجوز : 119187
 • تاریخ مجوز : 17/01/1381
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%