نام واحد : صنایع غذایی دریا کولاک

نام محصول : نوشابه گازدار

 • سریال مجوز : 1601105
 • شماره مجوز : 204215
 • تاریخ مجوز : 29/05/1377
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 35,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%