نام واحد : آذرسرین لبن

نام محصول : خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1123174
 • شماره مجوز : 14590
 • تاریخ مجوز : 09/07/1384
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%