نام واحد : اخترلبن آذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : تبریز-خ...
 • تلفن شرکت : ****477
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهیدسلیمی 30متری اول 20متری پنجم قطعه 11
 • تلفن واحد : ***********041
 • مدیر : شهرام برادران ماشینچی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1123550
 • شماره مجوز : 2213
 • تاریخ مجوز : 21/01/1387
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%