نام واحد : سیدمهدی موسوی

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1601419
 • شماره مجوز : 1196380
 • تاریخ مجوز : 07/07/1380
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%