نام واحد : گهراب بوشهر

نام محصول : خشک کردن وبسته بندی سبزیج

 • سریال مجوز : 1601459
 • شماره مجوز : 1198535
 • تاریخ مجوز : 10/09/1380
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%