نام واحد : فرآوری پویا زرکان آق دره

نام محصول : کنسانتره نقره

 • سریال مجوز : 590084000000
 • شماره مجوز : 112/7/519977
 • تاریخ مجوز : 13/12/1394
 • کد محصول : 1320512345
 • شرح محصول : کنسانتره نقره
 • ظرفیت : 12 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%