نام واحد : مرغ دشتستان 3551

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر-سه راه...
 • تلفن شرکت : **375جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر-شهرک صنعتی 2
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدعلی ابروتن -موسی همتی نژاد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1602092
 • شماره مجوز : 1191904
 • تاریخ مجوز : 07/02/1382
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 115 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%