نام واحد : گل سنه اهر

نام محصول : بلغورگندم

 • سریال مجوز : 1123219
 • شماره مجوز : 24337
 • تاریخ مجوز : 25/12/1389
 • کد محصول : 15311211
 • شرح محصول : بلغور گندم
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%