نام واحد : عسل تام شبستر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شبستر-...
 • تلفن شرکت : *********047
 • نشانی واحد : شبستر- کیلومتر10ج صوفیان شهرک صنعتی خصوصی ارونق خ 18متری گلستان قطعات 13و14
 • تلفن واحد : *********047
 • مدیر : علی صحرانورد علیشاه
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لواشک بهداشتی

 • سریال مجوز : 1123738
 • شماره مجوز : 17910
 • تاریخ مجوز : 19/05/1389
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%