نام واحد : توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب

نام محصول : کنسرومیگو

 • سریال مجوز : 1602406
 • شماره مجوز : 11914925
 • تاریخ مجوز : 21/08/1382
 • کد محصول : 15121131
 • شرح محصول : کنسرومیگو
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%