نام واحد : منصوروباقرمالک پورستاری وصمد آهنی ورحیم وعبداله مستبصری

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • نشانی شرکت : مراغه - ک...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : مراغه - ک متر3ج مراغه - هشترودعمق 300متری راه دنشکده پرستاری
 • تلفن واحد : ****222
 • مدیر : منصوروباقرمالک پورستاری وشرکاء
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1123770
 • شماره مجوز : 41146
 • تاریخ مجوز : 20/09/1386
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%