نام واحد : شیرین کارتبریز

نام محصول : بیسکویت سبوس دار

 • سریال مجوز : 1107303
 • شماره مجوز : 32502
 • تاریخ مجوز : 02/08/1386
 • کد محصول : 15411224
 • شرح محصول : بیسکویت سبوس دار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%