نام واحد : غلامعلی امینی و حسین ریزیان

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1602831
 • شماره مجوز : 11913437
 • تاریخ مجوز : 06/08/1383
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%