نام واحد : لیان گلچین جنوب

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1602915
 • شماره مجوز : 11918845
 • تاریخ مجوز : 29/10/1383
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%