نام واحد : علی دشتی

نام محصول : سردخانه پیش ساخته

  • سریال مجوز : 1603212
  • شماره مجوز : 11912443
  • تاریخ مجوز : 16/07/1384
  • کد محصول : 29191241
  • شرح محصول : سردخانه پیش ساخته 50 متر مکعبی
  • ظرفیت : 10 دستگاه
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 86%
    86%