نام واحد : آردسبلان گندم

نام محصول : آردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 1123946
 • شماره مجوز : 7232
 • تاریخ مجوز : 29/03/1384
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%