نام واحد : پویا زرساز

نام محصول : کنسانتره جیوه

 • سریال مجوز : 590185000000
 • شماره مجوز : 112/7/520782
 • تاریخ مجوز : 17/12/1394
 • کد محصول : 1320512390
 • شرح محصول : کنسانتره جیوه
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%