نام واحد : جهان نمو

 • استان : زنجان
 • شهر : سلطانیه
 • نشانی شرکت : چهار راه جهان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 25 زنجان- قزوین، یوسف آباد، بعد از نیروگاه گازی شماره 3،داخل محدوده سنگ آهن سرخه‌دیزج2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمود آردهه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200124000000
 • شماره مجوز : 60/227830
 • تاریخ مجوز : 11/11/1393
 • کد محصول : 1310412308
 • شرح محصول : سنگ آهن دانه بندی شده
 • ظرفیت : 800,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%