نام واحد : طیور دشت جنوب

نام محصول : پرمرغ اماده شده

 • سریال مجوز : 1603307
 • شماره مجوز : 11917679
 • تاریخ مجوز : 05/10/1384
 • کد محصول : 15112050
 • شرح محصول : پرمرغ اماده شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%