نام واحد : شرکت تولیدی خوراک دام کامل دانه مراغه - سهامی خاص

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 1123970
 • شماره مجوز : 21714
 • تاریخ مجوز : 22/06/1385
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%