نام واحد : بستنی مینا کنگان

  • استان : بوشهر
  • شهر : کنگان
  • نشانی شرکت : کنگان حسین...
  • تلفن شرکت : *********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : کنگان ناحیه صنعتی بنک
  • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : محمدتقی بحرانی
  • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخیبرپایه شیر

  • سریال مجوز : 1603822
  • شماره مجوز : 11915429
  • تاریخ مجوز : 30/07/1385
  • کد محصول : 15201270
  • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
  • ظرفیت : 1,250 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 9%
    9%