نام واحد : بستنی مینا کنگان

 • استان : بوشهر
 • شهر : کنگان
 • نشانی شرکت : کنگان حسین...
 • تلفن شرکت : *********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کنگان ناحیه صنعتی بنک
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدتقی بحرانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فالوده

 • سریال مجوز : 1603822
 • شماره مجوز : 11915429
 • تاریخ مجوز : 30/07/1385
 • کد محصول : 15321350
 • شرح محصول : فالوده
 • ظرفیت : 275 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%