نام واحد : شرکت سالار لیقوان

نام محصول : پنیرسفید ایرانی

 • سریال مجوز : 1124050
 • شماره مجوز : 8815
 • تاریخ مجوز : 18/04/1384
 • کد محصول : 15201253
 • شرح محصول : پنیرسفیدایرانی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%