نام واحد : یداله یوسفی

نام محصول : بلغورگندم

 • سریال مجوز : 1124051
 • شماره مجوز : 8753
 • تاریخ مجوز : 16/04/1384
 • کد محصول : 15311211
 • شرح محصول : بلغور گندم
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%