نام واحد : مختار فخرائی

 • استان : بوشهر
 • شهر : دیر
 • نشانی شرکت : دیر بردستان...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دیر بردستان منزل شخصی مختار فخرائی
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مختار فخرائی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1604454
 • شماره مجوز : 11913352
 • تاریخ مجوز : 18/07/1386
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%