نام واحد : تعاونی تولید بستنی فخرآوران گروه 3214

نام محصول : ژله میوه

 • سریال مجوز : 1605089
 • شماره مجوز : 11914008
 • تاریخ مجوز : 20/08/1387
 • کد محصول : 15131461
 • شرح محصول : ژله میوه
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%