نام واحد : شرکت تولیدی آذرشیرانه

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 1123017
 • شماره مجوز : 29561
 • تاریخ مجوز : 24/12/1383
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 29,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%