نام واحد : بوشهر فدک

نام محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات

 • سریال مجوز : 1605140
 • شماره مجوز : 11918028
 • تاریخ مجوز : 25/10/1387
 • کد محصول : 15131611
 • شرح محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%