نام واحد : ابابکرباور

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 2302925
 • شماره مجوز : 5444
 • تاریخ مجوز : 12/03/1381
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%