نام واحد : سرمایه گذاری هامون ثمر

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2304959
 • شماره مجوز : 10594
 • تاریخ مجوز : 05/06/1384
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%