نام واحد : شرکت کشت صنعت کهنوش

نام محصول : بن بن

 • سریال مجوز : 1109645
 • شماره مجوز : 31141
 • تاریخ مجوز : 25/08/1389
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%