نام واحد : محمد رنجی زرنق

نام محصول : کیسه نایلون

 • سریال مجوز : 1125075
 • شماره مجوز : 19327
 • تاریخ مجوز : 12/09/1384
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%