نام واحد : صنایع غذایی پروتئینی غزال مکران

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 2304593
 • شماره مجوز : 14657
 • تاریخ مجوز : 29/07/1383
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%