نام واحد : شرکت زمزم آذربایجان

نام محصول : پری پت یریفورم

 • سریال مجوز : 1101400
 • شماره مجوز : 12107
 • تاریخ مجوز : 19/05/1389
 • کد محصول : 25201397
 • شرح محصول : پری پت prepet
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%