نام واحد : فرآورده های غذائی گل بهان - واحد شماره دو

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 1125225
 • شماره مجوز : 20358
 • تاریخ مجوز : 23/09/1384
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%