نام واحد : ابراهیم قزوینی و سیداصغر حسینی هرندی

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 2306145
 • شماره مجوز : 20702
 • تاریخ مجوز : 23/08/1385
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 540 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%