نام واحد : فانوس دریا چابهار

نام محصول : عمل آوری وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 2306188
 • شماره مجوز : 22067
 • تاریخ مجوز : 08/09/1385
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%