نام واحد : باغلار شبستر -با مسولیت محدود

نام محصول : لواشک بهداشی

 • سریال مجوز : 1125575
 • شماره مجوز : 38125
 • تاریخ مجوز : 03/11/1389
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%