نام واحد : محسن سرحدی

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 2307276
 • شماره مجوز : 7677
 • تاریخ مجوز : 11/03/1387
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%