نام واحد : بهدشت شایان

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 1125942
 • شماره مجوز : 27174
 • تاریخ مجوز : 09/12/1384
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%