نام واحد : بهدشت شایان

نام محصول : بسته بندی اب معدنی

 • سریال مجوز : 1125942
 • شماره مجوز : 27174
 • تاریخ مجوز : 09/12/1384
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 10,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%