نام واحد : حسین اخلاقی

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1710130
 • شماره مجوز : 37973
 • تاریخ مجوز : 25/11/1372
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%