نام واحد : معادن فلات مرکزی

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 200147000000
 • شماره مجوز : 56779
 • تاریخ مجوز : 06/10/1391
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 170,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%