نام واحد : فرزادهدایتی فردتمدید 72729

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1704823
 • شماره مجوز : 43781
 • تاریخ مجوز : 21/11/1374
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%