نام واحد : کشت وصنعت قارچ بی بی تمدید7573

نام محصول : بسته بندی گندم

 • سریال مجوز : 1713262
 • شماره مجوز : 66186
 • تاریخ مجوز : 28/08/1373
 • کد محصول : 15311423
 • شرح محصول : بسته بندی گندم
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%