نام واحد : طیورسرا تمدید64776

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1703852
 • شماره مجوز : 59459
 • تاریخ مجوز : 06/12/1369
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,800,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%