نام واحد : خوش چین تعاونی 641 تمدید 56591

نام محصول : آبغوره

 • سریال مجوز : 1703992
 • شماره مجوز : 59859
 • تاریخ مجوز : 13/12/1369
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%