نام واحد : کمال الدین جواد و مجید بیک زاده افسرالشعریون تمدید5004

نام محصول : سوسیس و کالباس

 • سریال مجوز : 1705294
 • شماره مجوز : 41304
 • تاریخ مجوز : 24/12/1370
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%