نام واحد : رحیم نمکی نسب

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 1126523
 • شماره مجوز : 3389
 • تاریخ مجوز : 30/01/1385
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%