نام واحد : علیرضا پروین کلوجه

نام محصول : بسته بندی نمک یددارتصفیه شده

 • سریال مجوز : 1126529
 • شماره مجوز : 3170
 • تاریخ مجوز : 29/01/1385
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%