نام واحد : حسین داورپناهی

نام محصول : یخسازی

 • سریال مجوز : 1705435
 • شماره مجوز : 24280
 • تاریخ مجوز : 18/10/1368
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%